Transporter

Vi utför stora och små transporter runt hela Sveriges kust.

Anläggning

Vi anlägger bryggor, småbåtshamnar, avlopp, kanaler och så vidare.

Muddring

Vi utför muddring för exempelvis bättre vattenflöden och ökat djup vid bryggor och hamnar.

Grävning

Vi utför allehanda grävarbeten. Vassröjning, anläggning av avlopp och så vidare.

GH Sjötransporter AB

Johan 073 596 69 10